Postzegelvereniging  "Onder de Loupe"

 

Het Trefpunt
Schoolstraat 2
Noordwijk aan Zee

U allen zult begrijpen dat het verlies van onze voorzitter Willem Arentshorst een grote impact heeft op onze vereniging.

We gaan door!!! Met alle krachten zullen we de continu´teit van onze prachtige vereniging voortzetten.

Voorlopig worden er vele taken overgenomen door andere bestuursleden maar dat kan niet zo blijven.

Wij hopen dat na de vakantie leden zich willen aanmelden voor bestuursfuncties.

Wij hebben u allen meer dan ooit nodig!!

=================================================================

Laten veilen bij onder de loupe.

Wilt u iets laten veilen, dat kan uiteraard.

Om een en ander zo makkelijk mogelijk te maken wil de veilingmeester, om te kunnen veilen, graag het volgende:

Een compleet ingevulde kavellijst met daarop:

* Naa, adres, woonplaats gegevens en telefoonnummer, eventueel emailadres.

* Kavellijst beginnen met de kleine kavels met uw inzend-volgnummer

   in de 2e kolom.

* Omschrijving en inzetprijs en eventueel catalogusnummer en cataloguswaarde

   in de betreffende kolommen.

Wat de veilingmeester graag wil ontvangen zijn kleine kavels (liefst op kaartjes) Deze worden gecontroleerd op kwaliteit.

Blauwe mappen of stockboekbladen, stockboekjes, stockboeken en albums.

Geen dozen, -ik heb er geen plek voor- ,  die moet u zelf (laten) meenemen naar de verenigingsavond en krijgen ter plekke een kavelnummer waaronder ze geveild worden.

Begin de kavellijst bij de kleine kavels liefst op land en in chronologisch volgorde van uitgifte, dan mappen of stockbladen, stockboeken,  albums en beschrijf de dozen.op de kavellijst.

Inzending is altijd op eigen verantwoording en volgens eigen opgave.

In de toekomst gaan we in volgorde van inzender veilen, dit scheelt enorm veel werk.

Overleg of inlichtingen met de veilingmeester is altijd mogelijk.

Telefoonnummer zie voorin de PK.

Jeroen Ooms, veilingmeester.

Abonneert u zich op de Nieuwsbrief !   

      

U bent bezoeker