Mededelingen bord

Abonneert u zich op onze nieuwsbrief !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij hopen dat na de vakantie leden zich willen aanmelden voor bestuursfuncties.

Wij hebben u allen meer dan ooit nodig!!

=================================================================

Laten veilen bij onder de loupe.

Wilt u iets laten veilen, dat kan uiteraard.

Om een en ander zo makkelijk mogelijk te maken wil de veilingmeester, om te kunnen veilen, graag het volgende:

Een compleet ingevulde kavellijst met daarop:

* Naa, adres, woonplaats gegevens en telefoonnummer, eventueel emailadres.

* Kavellijst beginnen met de kleine kavels met uw inzend-volgnummer

   in de 2e kolom.

* Omschrijving en inzetprijs en eventueel catalogusnummer en cataloguswaarde

   in de betreffende kolommen.

Wat de veilingmeester graag wil ontvangen zijn kleine kavels (liefst op kaartjes) Deze worden gecontroleerd op kwaliteit.

Blauwe mappen of stockboekbladen, stockboekjes, stockboeken en albums.

Geen dozen, -ik heb er geen plek voor- ,  die moet u zelf (laten) meenemen naar de verenigingsavond en krijgen ter plekke een kavelnummer waaronder ze geveild worden.

Begin de kavellijst bij de kleine kavels liefst op land en in chronologisch volgorde van uitgifte, dan mappen of stockbladen, stockboeken,  albums en beschrijf de dozen.op de kavellijst.

Inzending is altijd op eigen verantwoording en volgens eigen opgave.

In de toekomst gaan we in volgorde van inzender veilen, dit scheelt enorm veel werk.

Overleg of inlichtingen met de veilingmeester is altijd mogelijk.

Telefoonnummer zie voorin de PK.

Jeroen Ooms, veilingmeester.

================================================================================================================

 De privacywetgeving  AVG en de Postzegelvereniging Onder de Loupe Noordwijk.

 

De AVG Algemene  Verordening Gegevensbescherming  (privacy wetgeving) die 25 mei  2018 van kracht is geworden, is ook voor onze vereniging van toepassing.

U moet weten dat:

De vereniging verzamelt analoog en/of digitaal alleen uw naam, adres,  telefoon, eventueel  emailadres en banknummergegevens voor eigen administratie ten behoeve van penningmeester, ledenadministrateur, verspreider van het officiŽle orgaan, rondzendverkeer en kascommissie. Per functie slechts die gegevens die nodig zijn om deze taken uit te voeren en niet langer dan nodig is.

U heeft hier bij aanmelding als lid van onze vereniging toestemming voor gegeven.

NAW gegevens gaan alleen extern aan die organisatie welke de verzending van het landelijke  maandblad  ďFilatelieĒ, verzorgt.

Geen enkele andere organisatie dan genoemde krijgt de beschikking over uw gegevens.

De bestaande ledenlijsten, laatst uitgegeven in 2013 worden niet meer gemaakt, verspreid en resterende lijsten vernietigd.

Bij opzegging worden terstond na datum beŽindiging lidmaatschap de gegevens vernietigd.

Papier wordt als vertrouwelijk beschouwd en ook op die wijze vernietigd.

 

Het bestuur moet in de augustus 2018 bestuursvergadering accorderen.

Jeroen Ooms secretaris a.i.  veilingmeester.

Inleveren voor de grote veiling niet meer mogelijk. 

In verband met het overlijden van onze voorzitter Willem Arentshorst en daardoor de gedwongen, plotselinge overname van de organisatie en het klaar maken van deze veiling is het niet meer mogelijk in te leveren voor de grote veiling.

We zullen alle zeilen bij moeten zetten om de 48ste grote veiling klaar te krijgen.

Namens de  veilingcommissie,  Jeroen Ooms, Veilingmeester. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is een leuke link toegevoegd op de site in het menu LINKS.

www.stamptrade.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Ook onze vereniging ontkomt er niet aan om steeds meer digitaal te gaan Er zijn al veel leden die een abonnement hebben zonder de Postzegelkoerier en het digitaal van onze website bekijken.

Wilt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief? Dan krijgt u elke maand en bericht dat de nieuwe Postzegelkoerier op de website staat.


 

Laatste update 09/01/2018