P.V. "Onder de Loupe" Noordwijk  
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Maand:
Voor de grote veiling geldt een minimum inzet van Euro 6,00, afronden op hele Euro's.Inzenddatum uiterlijk 15 juni.
Voor de maandveiling geldt geen minimum inzet. Inzenddatum tegelijk met de kavels vr de derde maandag van de maand
Vergeet u niet een kopie te maken van de kavellijst?
Catalogus Omschrijving Catalogus Inzet Opbrengst
Nummer(s)   Waarde