Louis Pasteur
Louis Pasteur was een Frans scheikundige en bioloog, vooral
bekend van de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en
door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.
                Louis Pasteur 1822-1895
Pasteur werd geboren in Dôle, Frankrijk. Hij studeerde scheikunde
en biologie. Zijn wetenschappelijk carrière begint in 1848 met onder-
zoek naar stereoscopie in wijnsteenzuur kristallen. Daarmee is hij
een van de eersten die macroscopische effecten van de ruimtelijke
bouw van moleculen beschrijft.
In 1854 werd Louis Pasteur benoemd tot hoogleraar in de schei-
kunde aan de universiteit van Lille, totdat hij in 1857 directeur voor
natuurwetenschappelijk onderzoek werd aan de Ecole normale 
supérieure in Parijs.
        Frankrijk eerde Louis Pasteur met langlopende series 1923-1928
Ook de kolonie Algerije en diverse bijzondere uitgifte herdachten Pasteur
Pasteur ontwikkelde de theorie dat de oorzaak van veel ziekten
een minuscuul levend wezen is, een micro-organisme. 
Zijn ziektekiemtheorie is één van de belangrijkste ontdekkingen 
in de medische geschiedenis. Hij introduceerde nieuwe concepten 
als sterilisatie van gereedschappen en wondverbanden.
  Louis Pasteur in zijn laboratorium
Louis Pasteur was de uitvinder van het pasteuriseren, het proces
waarin schadelijke microben in aan bederf onderhevige voedsel-
producten worden vernietigd door het voedselproduct kortstondig
te verhitten, zonder het product te beschadigen. 
           Ook het buitenland eerde deze uitmuntende onderzoeker
Hij ontwikkelde een virusvaccin tegen hondsdolheid 
        Pasteur en zijn assistent Grancher behandelen Joey Meister
Op 8 juli 1885 bracht men Pasteur de negenjarige Joey Meister 
uit de Elzas, die twee dagen voordien door een dolle hond was 
gebeten. Pasteur begon met de door hem ontwikkelde inentingen, 
iets wat voor hem persoonlijk riskant was, omdat hij geen erkend
geneesheer was. Na wekenlange behandeling van de jonge patiënt,
die hoogrood was aangelopen door de koorts, genas de jongen en
kon Pasteur met recht zeggen de hondsdolheid te hebben overwonnen.
Louis Pasteur kwam te overlijden in 1895. 
Hij werd begraven in de Kathedraal van
Notre-Dame van Parijs, maar zijn lichaam 
werd vrij snel daarna verplaatst naar een
crypte in het Pasteur Instituut te Parijs
       Pasteur Instituut
W. Arentshorst.