zinsneden voorkomen. Het boek Michael Strogoff
bijvoorbeeld wordt eerst met de Russische
ambassadeur besproken.
Jules is een zorgvuldig en nauwgezet schrijver.
Om zijn boeken wetenschappelijk te onderbouwen
leest hij veel vaktijdschriften. Ook spreekt hij met Michel Strogroff
ontdekkingsreizigers en geleerden van naam. Door laatstgenoemden laat hij
soms voor zijn boeken belangrijke berekeningen uitvoeren. Al wat zijn aandacht
trekt en wat hij denkt te kunnen gebruiken in een toekomstig verhaal, legt hij
vast op ontelbaar veel kaartjes.
Zijn boeken worden bekroond. Helaas echter krijgt hij, ondanks het lobbyen van
goede en invloedrijke vrienden, niet de door hem zo felbegeerde plaats in de
Academie Franaise.
Het jaar 1886 roept nog steeds onopgeloste vragen op. Op 15 februari verkoopt
hij, zonder enige aanleiding, zijn jacht de Michel III voor een bodemprijs aan
een handelaar die het later met grove winst aan de prins van Monaco zal door-
verkopen. Korte tijd later, op 10 maart, wordt een moordaanslag op hem gepleegd.
Van de twee afgevuurde kogels raakt een hem in de voet. Deze verwonding maakt
hem voor de rest van zijn leven invalide. De dader blijkt de zoon van zijn broer Paul,
zijn lievelingsneef Gaston, te zijn. Gaston komt in een tehuis voor geesteszieken
terecht. Het waarom van deze aanslag is nooit verklaard; de Vernes weigeren
erover te spreken. Zeven dagen na de aanslag, merkwaardig toeval, komt de
oude Hetzel te overlijden.
Naar het middelpunt der aarde 20.000 mijlen onder zee
Jules Verne blijft schrijven, tot aan zijn dood toe, twee boeken per jaar.
Maar de kwaliteit van zijn verhalen gaat achteruit.
Sommige boeken halen de 3000 verkochte exemplaren terwijl dat in zijn glorietijd
er 30.000 tot 50.000 waren.
Op 24 februari 1905 overlijdt Jules Verne te Amiens. Hij heeft dan meer dan
zestig wonderreizen op zijn naam staan. Zijn werk is van alle Franse schrijvers
het meest vertaald.
W. Arentshorst.