Hij blijft in Parijs en zal eens een belangrijk schrijver worden. Om dit doel te  
verwezenlijken moet hij werk vinden, want zijn vader trekt prompt zijn toch al 
minimale toelage in. Hij is ondermeer repetitor voor jonge studenten en secre- 
taris van een klein theater.
Vier jaar later, in 1856, ontmoet hij zijn toekomstige vrouw Honorine de Viane.
Zij is een jonge weduwe met twee dochtertjes. Jules die een redelijk inkomen 
nodig heeft om te kunnen trouwen wordt op aanraden van zijn zwager en met
behulp van Honorine wisselagent. Zonder veel vertoon vindt het huwelijk in 1857 
plaats; het jonge stel blijft, zonder kinderen, in Parijs wonen.
Jules maakt in deze tijd, zonder Honorine, samen met en op kosten van zijn 
vriend Hignard reizen naar Schotland (1859) en Scandinavië (1861). Tijdens
de vakantie in Noorwegen wordt zijn eerste en enige zoon Michel geboren. 
Later zal Jules samen met zijn broer Paul aan boord van de "Great Eastern"
een reis naar Amerika maken.
Het is inmiddels al 1862, Jules Verne is al 34 jaar, en is er nog steeds niet in
geslaagd om als schrijver erkenning te krijgen. Op een dag gaat hij op aanraden
van Dumas met een manuscript naar de uitgever en schrijver Jules Hetzel.
Deze leest het verhaal aandachtig en herkent de hand van een meester ver-
teller. Hij wil het boek echter alleen publiceren als het omgewerkt wordt naar
zijn aanwijzingen. Verne is blij dat hij eindelijk een kans krijgt en herschrijft
zijn verhaal in recordtijd.
Het concept van Hetzel, populair-wetenschappelijke jongensboeken waarin
volwassen mannen de hoofdrol spelen, blijkt
een schot in de roos. Vijf weken in een 
luchtballon is het eerste grote succes.
Hetzel, heel slim, bindt Verne aan zich met 
een contract. Twee boeken per jaar volgens 
genoemd principe; een vast inkomen en een
gedeelte van de winst.         Vijf weken in een luchtballon
Eindelijk kan Jules Verne van zijn pen gaan leven. Voor de uitgifte van de ver-
halen wordt een vast procédé gevolgd. Eerst als feuilleton in het tijdschrift
Magasin illustré d'éducation et de création, vervolgens als klein, niet geillus-
treerd boek, daarna pas in groot formaat en overvloedig geïllustreerd.
Zijn leven lang zal Hetzel Jules Verne blijven begeleiden, adviseren en corrigeren.
Hetzel is zuinig op zijn lezerskring. In de verhalen mogen geen politiekgevoelige