Jules Verne
Ter gelegenheid van de videopresentatie van Ed Bakker op onze
bijeenkomst van 10 januari 2005 hierbij een verhaal over het leven
van Jules Verne, een geniale schrijver.
Bron: Jules Verne Genootschap.
Om het fenomeen Jules Verne beter te begrijpen moeten we terug naar
de 19e eeuw. Op 8 februari van het jaar 1828 om 12 uur precies werd
Jules Verne te Nantes geboren.
Zijn geboortehuis stond aan een oude kade
langs de Loire. Zijn vader was notaris en
volgens goed burgerlijk gebruik moest Jules,
als oudst zoon, zijn vader later opvolgen. Nantes, geboorteplaats van Jules Verne
Een eigen keuze werd hem niet gelaten. Hij moest rechten gaan studeren.
Jules Verne groeide op in een tijd van stormachtige technische ontwikkeling;
een tijd waarin de spoorweg en passagierscheepvaart tot grote bloei kwamen.
Er gaat een verhaal dat Jules Verne als avontuurlijk en verliefd jongetje van
huis wegliep en zich op de Coralie inscheepte om in Indi een koralen hals-
snoer voor zijn nichtje Caroline te kopen. Zijn vader die hier, louter bij toeval,
van hoorde wist hem op het laatste ogenblik van boord te halen.
Jules beloofde bij die gelegenheid in het vervolg alleen nog maar in zijn fantasie
te zullen reizen.
Na het behalen van zijn gymnasium diploma gaat Verne naar Parijs om rechten
te studeren. Naast zijn studie schrijft hij blijspelen en smaakt in 1850 het
genoegen dat zijn eerste stuk les pailles rompues wordt opgevoerd. Bovendien
schrijft hij verhalen voor het tijdschrift Muse des familles. In deze tijd raakt
Jules bevriend met vader en zoon Dumas en aan hen dankt hij zijn introductie
in de uitgaande schrijverswereld van Parijs.
Jules Verne Alexandre Dumas
In 1852 schrijft Jules zijn ouders dat hij geslaagd is voor zijn examen, maar dat
hij niet op het kantoor van zijn vader zal komen werken.