†††††††††† De Donau of Dubbelmonarchie 1867-1918.
Naar aanleiding van de videopresentatie van Ed Bakker in onze komende
bijeenkomst leek het de redactie aardig om een stukje te schrijven over
deze interessante periode in de Europese Geschiedenis.Bron: Internet
Oostenrijk-Hongarije, ook bekend als de Donau- of de Dubbel-
monarchie, was een staat in Midden-Europa van 1867 tot 1918.
Het was een losse federatie, bestaande uit het keizerrijk
Oostenrijk en het koninkrijk Hongarije.
De vereniging van Oostenrijk met Hongarije gebeurde bij toeval,
via het huwelijk van Anna van Bohemen (dochter van Wladislaw II,
koning van Bohemen en Hongarije) met aartshertog Ferdinand van
Oostenrijk, broer van Keizer Karel V in 1521. Na de dood van
Wladislaw in 1526 kreeg Ferdinand er dus Bohemen en Hongarije
bij, tenminste dat deel dat in dat jaar niet door de Turken werd bezet.
In die tijd was Oostenrijk nog de dominante staat binnen het Heilige
Roomse Rijk. Ferdinand droeg o.a. de keizerskroon na de abdicatie
van zijn broer. Hongarije stond buiten dit Heilige Roomse Rijk,
Bohemen niet.
Het was pas met de Franse Revolutie dat Oostenrijk zich meer
ging richten op Hongarije; het Heilige Roomse Rijk hield op te
bestaan in 1806, en de laatste keizer, de aartshertog van Oostenrijk,
werd keizer van Oostenrijk. Met de stijgende invloed van Pruisen in
de Duitse Bond (een confederatie van Duitse staten, ten koste van
Oostenrijk, werd deze interesse nog aangewakkerd.
De Hongaren zelf waren niet zo tevreden met hun unitaire staat
Oostenrijk. In het revolutiejaar 1848 kwamen ze in opstand. Een
opstand, die mede neergeslagen werd door Russische steun. Dit
leidde, door de verzwakking van Oostenrijk door de opkomst van
het Duitsland van Bismarck en ItaliŽ. De Hongaren vroegen de
erkenning van Hongarije als apart koninkrijk onder de heerschappij
van de Habsburgers.
De Hongaren kregen hun zin in 1867, toen door het Oostenrijks-
Hongaars compromis Frans Jozef niet alleen meer keizer was van
Oostenrijk, maar ook koning werd van Hongarije. De Slavische vol-
keren in de monarchie werden in dit proces geheel buiten spel gezet.