in het zuiden, maar werden zelf eind 15e eeuw door de Inca's
onder leiding van Tupac Yupanqui verslagen.
Het INCA-rijk.
Vanuit de hoofdstad Cusco in Peru kwam o.a. Bolivia onder het
gezag van de Inca's (1200-1500 na Chr.). De taal van de Inca's,
het Quechua, moest door elke onderdaan gesproken worden en is
nu nog steeds n van de officile talen van Peru. Het Inca-rijk
was verdeeld in vier gebieden waarvan Collasuyo een groot deel
van Peru, geheel Chili, een stukje Noord-Argentini en het huidige
Bolivia omvatte.
De Inca's legden wegen aan en bouwden aquaducten, terrassen,
forten en tempels. Ook ontstonden er grote steden in de vlaktes.
Uiteindelijk zouden maar liefst 43 verschillende volken door de
Inca's onderworpen worden. Rond 1520 brokkelde het Inca-rijk
langzaam af door onder andere interne conflicten en de komst
van de Europeanen. Het hoogtepunt van de Inca-cultuur heeft
al met al nog geen honderd jaar geduurd.
Kalender volgens de Inca's
Juli Augustus September Oktober
November December
W. Arentshorst.