De Nazca-cultuur (100 v.Chr - 600 n.Chr.) bevond zich aan de rand
van de woestijn en men bouwde huizen, tempels en begraafplaatsen.
De Nazca irrigeerden het land en verbouwden onder uiteraard mas
en verder maniok en limabonen. De mooiste aardewerken voorwer-
pen werden in deze periode gemaakt door de Nazca-pottenbakkers.
Een bijzonder fenomeen zijn de zogenaamde Nazca-lijnen, geo-
gliefen van honderden meters die in de woestijnbodem werden
gemaakt en dieren en planten voorstellen. Ze vormen waarschijnlijk
een astronomische kalender, maar worden ook toegeschreven aan
buitenaardse bezoekers.
Tegelijkertijd met de Nazca-cultuur bestond ook de Moche-cultuur
(100 v.Chr. - 700 n.Chr.) langs de hele noordkust van Peru. De
Moche waren ook kunstenaars op het gebied van de keramiek.
Zij gebruikten als eerste mallen, matrijzen en stempels, waardoor
er een enigszins industrile productie ontstond. Ze waren ook
meesters in het verwerken van goud en ontwikkelden een techniek
om tekeningen op een witte achtergrond te maken.
Aan de zuidelijke oevers van het Titicacameer ontstond de grote
Tiwanaku cultuur. De Tiwanaku waren landbouwers die geavanceerde
technieken gebruikten, maar ook een uitgebreid handelsnetwerk
opbouwden.
De Wari (500-900) vestigden het eerste keizerrijk, door bijna alle
bestaande culturen in de berggebieden en aan de kust te onder-
werpen. Het was dan ook duidelijk een strijdlustig volk dat cultureel
niet erg onderlegd was en veel stijlen en kennis kopieerde van
andere volken. Door de Wari werd wel voor het eerst brons ontdekt
en gebruikt.
De Chimύ-cultuur (1000-1480) ontwikkelde zich in hetzelfde gebied
waar vroeger de Moche-cultuur bloeide. Belangrijk was de konings-
stad Chan Chan, toen de grootste stad ter wereld met ca. 30.000
inwoners. Ze vergrootten de piramiden die door de Moche gebouwd
waren en namen ook veel over van de Moche en Wari tradities.
Doordat de keramiekkunst te gewoon was geworden leefde dit
volk zich meer uit in de edelsmeedkunst. Veel van de goudschatten
die door de Spanjaarden van de Inca's geroofd werden, waren van
de Chimύ. Ze veroverden Lambayeque in het noorden en Chancay