Weldadigheidszegels 1924 "Voor het Kind" Pr Colombiaanse Culturen van Peru en Bolivia
Ter gelegenheid van de diapresentatie van Ed Bakker deze maand over de
Pre-Columbiaanse Culturen van Peru en Bolivia, bijgaand verhaal.
Bron: Internet
Prehistorie
Vanaf 10.000 jaar vr het begin van onze jaartelling ontstonden de
pre-Columbiaanse culture in Peru en Bolivia. De overblijfselen daarvan
zijn te vinden in de kuststrook, het Andesgebergte en in het Amazone
gebied. De eerste bewoners van het gehele continent Amerika zijn
zeer waarschijnlijk aan het einde van de ijstijd, ca. 12.000 jaar geleden
over een smalle ijsbrug van Azi naar Noord Amerika getrokken.
In een paar eeuwen tijd zijn deze nomadische levende stammen van
noord naar zuid getrokken, tot aan Vuurland in het uiterste zuiden
van Zuid-Amerika.
Sporen in met name het Andesgebied, zijn gevonden rondom Ayacucho
en het Titicacameer. Het waren jagers en verzamelaars die in grotten
leefden, waar ze tekeningen op de rotswanden en stenen gebruiksvoor-
werpen achterlieten. Rond 6000 v.Chr. werden de eerste nederzettingen
gebouwd en een begin gemaakt met vormen van landbouw en veeteelt.
Zo werd de wilde guanaco getemd waar later de lama en de alpaca
uit voorkwamen.
Lama Alpaca
Rond 3000 v.Chr. werden langs de noordelijke kust en in de bergen
de eerste grote gebouwen neergezet en ontstonden voor het eerst
maatschappelijke organisatievormen.