Parijse Ballonpost
De Frans-Duitse oorlog begon op 19 juli 1870 en duurde tot 10 mei 1871.
De oorlog werd gevoerd tussen Frankrijk en de Duitse Staten onder leiding
van Pruisen. Frankrijk was beducht voor de snel groeiende Pruisisch-Duitse
macht. Frankrijk was tot 1870 de sterkste natie op het vasteland in Europa,
maar Pruisen, onder leiding van Bismarck, wilde deze plaats innemen. Deze
door beide partijen gewenste oorlog zou het omslagpunt betekenen.
De oorlog verliep desastreus voor Frankrijk. De Fransen hoopten de Zuid-
Duitse staten tegen Pruisen uit te spelen, maar deze staten kozen partij
voor Pruisen. De Pruisen en hun Duitse bondgenoten hadden binnen acht-
tien dagen na de oorlogsverklaring 380.000 man troepen aan de Franse 
grens geconcentreerd, terwijl de Fransen in het grensgebied half zoveel
manschappen hadden.
De Duitse legers opereerden heel offensief en namen daarbij zware verliezen
op de koop. De Franse legers werden onder de overmacht verpletterd. Na 
drie bloedige veldslagen van Wörth (6 augustus), Mars-la-Tour (16 augustus)
en Gravelotte (18 augustus) raakte de Franse opperbevelhebber, maarschalk
Bazaine, met een groot deel van het Franse leger ingesloten in de vesting Metz.
Keizer Napoleon III vergezelde toen een nieuw leger van 120.000 man, dat -
onder leiding van maarschalk Mac-Mahon - oprukte om de vesting Metz te
ontzetten. Dit leger werd echter opgewacht door een Duitse strijdmacht van
200.000 man en op 2 september 1870 verslagen in de Slag bij Sedan, waarbij
de Keizer zelf gevangen genomen werd, evenals maarschalk Mac-Mahon en
de resterende 100.000 manschappen. Dit leidde tot de ondergang van het
Tweede Franse Keizerrijk en de instelling van de Derde Republiek.
De in Metz opgesloten maarschalk Bazaine had toen geen hoop meer op
ontzetting en capituleerde op 27 oktober 1870. De vesting Straatsburg had
iets eerder ook al gecapituleerd. Frankrijk had toen bijna geen geregelde
troepen meer over.
Brief vervoerd met de Tourville, vertrekafstempeling kantoor Bvd St Germain op 
24-12-1870, aankomst London 3-1-1871. De Tourville steeg op vanaf het Gare 
d' Orleans op 27-12-1870  om 15.45 onder commando van kapitein Moutet.
Na de Franse capitulatie rukte de Pruisische troepen op naar Parijs en 
omsingelden de stad hermetisch. In Parijs ontstond reeds snel de behoefte
tot communicatie met de buitenwereld, zowel m.b.t. personen als postver-
bindingen. Aangezien de Pruisische militairen niet zo vriendelijk waren post
en personen vrije doorgang te verlenen, zinde men op andere middelen.
Brief vervoerd met de Victor Hugo, vertrekafstempeling kantoor Rue Bonaparte op
17-10-1879, aankomst Riom op 22-10-1870. De Victor Hugo steeg op vanuit de Jardin
des Tuileries op 18-10-1870 om 11.45 vm. Onder commando van kapitein Nadal.
In de periode eind september 1870 tot eind januari 1871 zijn ongeveer 65
ballonnen met post en passagiers opstegen vanuit Parijs. Opmerkelijk is 
dat de meeste hun doel bereikt hebben, hoewel ze niet altijd op de beoogde
bestemming aankwamen. 
Brief vervoerd met de Armand Barbes, vertrek afstempeling: kantoor les Ternes 
6-10-1870, aankomst London 18.10.1870. De Armand Barbes steeg op van het 
Place St Pierre op 7-10-1870 om 11.00 vm onder commando van Kapitein Trichet.
Bij ballonpost zijn datumstempels van vertrek en aankomst van het grootste
belang aangezien alleen aan de hand daarvan precies kan worden bepaald
met welke ballon de brief vervoerd is. Daarnaast speelt een aantal andere 
criteria mee in de waardebepaling zoals de bestemming, het postkantoor
van vertrek, het soort bemerkingen op de enveloppe, de papiersoort, de
ontwaardingstempels op het zegel en het gebruikte zegel zelf.
Brief vervoerd met de General Bourbaki, vertrekafstempeling kantoor Gare St Lazare op
19-01-1871, aankomst Nantes 24-01-1871. De General Bourbaki steeg op 20-01-1871 om 
15 uur 45 op bij het Gare du Nord onder commando van kapitein Theodore Mangin.
Deze ballonpost is nationaal en internationaal ook mateloos populair, omdat 
dit beschouwd wordt als de eerste luchtpost in de postgeschiedenis.
W. Teller