AustraliŽ
De Europese ontdekking van AustraliŽ.
In Europa werd al eeuwenlang druk gespeculeerd over het
bestaan van een "Zuidland". Al in de 5e eeuw v.C. ging de
wiskundige Pythagoras er vanuit dat de landen op het noor-
delijk halfrond een tegenhanger moesten hebben in het zuiden.
Pas in de 16e eeuw werden de eerste pogingen gedaan om
het onbekende Zuidland, ook wel "Terra Australis Incognitae"
geheten, te vinden. De Portugezen en Spanjaarden waren de
eersten die met koopvaardijschepen op zoek gingen.
Terra Australis Incognita
In de 16e en 17e eeuw hadden Portugal, Spanje en de Neder-
landen allemaal interesse in de handel met AziŽ. De vele
zeereizen en ontdekkingstochten die in die tijd werden onder-
nomen hebben geleid tot de ontdekking van AustraliŽ door de
Europeanen. De Portugees Mendez was de eerste die AustraliŽ
in 1522 zag, maar ging niet aan land. Bijna een eeuw later
kwam die eer van de ontdekking van AustraliŽ de Hollanders toe!
De Nederlanden waren namelijk in de 17e eeuw oppermachtig
in Oost-IndiŽ en voer voor de handel vaak naar het Verre Oosten.
Willem Jansz., kapitein van de Duyfken, was in 1606 op zoek
naar Nieuw Guinea en zeilde toen langs het noorden van
AustraliŽ. Jansz durfde in tegenstelling tot Mendez wel aan
land en schreef daarmee de Europese ontdekking van AustraliŽ
op naam van de Hollanders. Echter, hij vond de kust onherberg-
zaam en verliet snel het gebied.
Tien jaar later werd koopvaarder Dirk Hartog uit koers geblazen
en belandde voor de kust van Western Australia. Hij nagelde
als bewijs van zijn komst een tinnen plaat aan een paal bij
Shark Bay. De Verenigde Oostindische Compagny werd steeds
nieuwsgieriger naar "Het Groote Suytland" en stuurde in 1642 V.O.C. schip
Abel Tasman eropuit om dit land te onderzoeken. Hij bracht
grote stukken van AustraliŽ en Nieuw Zeeland in kaart, waar-
onder TasmaniŽ dat hij "Van Diemen's Land" noemde naar de
gouverneur-generaal van Oost IndiŽ.
Dit eiland werd overigens in 1855 naar Tasman zelf vernoemd.
†††††††††††††††††††††† Abel Tasman 1603-1659
De Britse kolonisatie van AustraliŽ.
De eerste Brit in AustraliŽ was kaperskapitein William Dampier
die in 1688 voet aan wal zette. Net als de Hollanders was hij
weinig onder de indruk van wat hij aantrof. Maar hij schreef er
wel een boek over: "New voyage round the world" In die tijd
waren er veel negatieve verhalen over AustraliŽ waardoor er
bij de Britten nauwelijks interesse was voor dit nieuwe land.
Echter 100 jaar later was Groot-BrittanniŽ de grootste zee-
macht ter wereld en kreeg James Cook de opdracht van de
Admiraliteit van Engeland om een groot gedeelte van het
nieuwe land te claimen.
Op 29 april zeilde Cook met zijn schip Endeavour de Botany ††††††††††† William Dampier 1652-1715
Bay binnen, vlakbij Sidney. Hij verklaarde toen dat alles wat
ten oosten van de 135e breedtegraad lag, tot Brits grondgebied.
Dit nieuwe gebied had gelijkenissen met Wales en werd door
Cook "New South Wales" genoemd, in plaats van de oude
naam "New Holland".
Captain James Cook 1728 - 1979
AustraliŽ als strafkolonie.
Na de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog ging Engeland
op zoek naar een land om haar strafkolonies te vestigen. In
mei 1787 verliet een vloot van 11 schepen Engeland. De vloot
kwam op 18 januari 1788 in de Botany Bay aan, met 1530
mensen aan boord, waaronder 736 gevangenen.
In 1868 kwam er pas een einde aan de gevangenen transpor-
ten. Er woonden toen 160.000 veroordeelden in AustraliŽ.
De oorspronkelijke bewoners.
De oorspronkelijke bewoners van AustraliŽ, de Aboriginals,
hadden een nomadische cultuur, gebaseerd op de jacht en
het verzamelen van voedsel. Ze beschikten over veel monde-
ling overgeleverde tradities, rituelen en ceremoniŽn en de
daaraan gekoppelde abstracte kunstvorm. Deze cultuur wordt
tot op de dag van vandaag in stand gehouden.
Tijdens de 19e eeuw werd het leven van de Aboriginals grondig
verstoord. Hun land werd afgepakt en daardoor verdwenen vele
talen en gewoonten. Kinderen werden bij hun ouders weggehaald
en naar Europees model opgevoed. Dit had tot gevolg dat er van
de 300.000 Aboriginals uit 1770 in 1900 nog amper 60.000 over
bleven.
†††††† Aboriginal
Oprichting Commonwealth of Australia.
AustraliŽ is onderverdeeld in 6 staten en 2 territoria. Deze
staten zijn: New South Wales, Western Australia, Victoria,
Queensland en Tasmania en de 2 territoria The Northern
Territory en The Australian Capitol Territory.
In 1901 werd de Australische natie een feit met de federatie
van zes koloniŽn, de Commonwealth of Australia. Nu was
AustraliŽ eindelijk een officieel land en een zelfstandig lid
van het Britse Gemenebest.
Harry Nieuwstraten