Er moest dus snel een andere oplossing gevonden worden.
De heer J.F.van Royen, algemeen secretaris van P&T, merkte
naar aanleiding daarvan op "van philatelistische zijde is aan de
hand gedaan deze zegels achtereenvolgens de wapens der
provincies te doen dragen". Er was echter geen tijd meer deze
gedachte verder uit te werken. Georg Rueter verzorgde nu een
eigen ontwerp, dat geŽnt was op het kind. Rueters ontwerp werd
begin november goedgekeurd. Op de zegels staat, in tegenstelling
tot de Tooropzegels, vermeld waarvoor de toeslag bestemd was.
George Rueter
De schilder en tekenaar Wilhelm Christian Georg Rueter (1875-1966)
was een van de vele zegelontwerpers, die betrokken waren geweest
bij de Postzegelprijsvraag van 1920-1923. Zijn aandeel bestond uit
het fraaie ontwerp van de omslag van de brochure.
††††††††††††††† Omslag brochure postzegelprijsvraag van Georg Rueter
George Rueter merkte over zijn kinderzegel op dat hij met zijn
ontwerp de "bescherming van het kind" heeft willen uitbeelden,
een kinderkopje tussen twee engelenfiguren.
De Kinderzegels 1924 zijn uitgegeven op 15 december 1924 t/m
15 januari 1925 en waren geldig tot en met 31 december 1935.
De netto-opbrengst bedroeg É 56.723 en kwam te goede aan de
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming.
†††† W. Arentshorst.