Weldadigheidszegels 1924 "Voor het Kind"
Het is 80 jaar gelden dat de eerste kinderzegels werden uitgegeven. Ter herinnering
hieronder een verhaal over deze weldadigheidszegels 1924 "Voor het Kind".
Bron: handboek postwaarden Nederland
De uitgifte van de Kinderzegels 1924 was de derde emissie in het kader
van de weldadigheidszegels. De serie "Amsterdamsche Vereniging tot
Bestrijding der Tuberculose" uit 1906 en de Weldadigheidsserie 1923
van Jan Toorop gingen deze emissie vooraf.
TBC emissie 1906 Toorop emissie 1923
In 1923 was besloten jaarlijks weldadigheidszegels uit te gaan geven.
De verkoop van de Tooropzegels was echter zeer teleurstellend geweest.
In maart 1924 schreef mr H. de Bie, de latere voorzitter van de Nederland-
sche Bond tot Kinderbescherming, een commentaar onder de titel "het
chec der weldadigheidspostzegels". Hij zag drie oorzaken voor de
geringe verkoop, ten eerste de postzegel zelf, ten tweede het vage doel
en tenslotte het gebrek aan reclame. De Bie vergeleek de Tooropzegels
met de Zwitserse Pro Juventutezegels, die hij "zooveel frisscher en
aantrekkelijker qua postzegel" vond. Bovendien stond het doel van
van de uitgifte reeds op de zegels vermeld (Pro Juventute = voor de
jeugd). Hij hoopte dat de "proef" in 1924 herhaald zou worden, maar
dan met betere propaganda en een duidelijk aangegeven doel.
De bedoeling van de Bie was natuurlijk dat dit doel de Bond tot
Kinderbescherming zou zijn, de Nederlandse pendant van het Zwitserse
Pro Juventute. De Bond had van de opbrengst van de Tooropzegels
(totaal 18.656,82) een bedrag van 4.000 gekregen, maar wilde
aanmerkelijk meer. In feite wilde de Bond tot Kinderbescherming
het Zwitserse voorbeeld precies navolgen, gezien de hoge opbrengsten
die daar werden bereikt. Zo werden in Zwitserland in 1923 bijna 7 miljoen
Pro Juventutezegels verkocht, waarmee een totale opbrengst van
375.000 Zwitserse Frank (destijds 200.000) werd verkregen, heel wat
anders dan de ruim 18.000 die de Tooropzegels hadden opgebracht.