Louis Braille 1809-1852

Ter gelegenheid van het 200e geboortejaar van Louis Braille een

verhaal over zijn leven.

Louis Braille werd op 4 januari 1809 in Coupvray bij Parijs geboren.

Hij was de ontwerper van het brailleschrift, een lees- en schrijf-

systeem voor blinden.

Louis was zelf blind geworden op driejarige leeftijd door een ongeluk

in de werkplaats van zijn vader.

In 1819 ging Braille naar het Nationale Instituut voor Blinde Kinderen

in Parijs, waar hij al spoedig vernam dat in datzelfde jaar een

speciaal "nachtschrift" was ontwikkeld door een artillerieofficier in

het Franse leger, Charles Barbier. Dit schrift was een methode

om 's nachts boodschappen over te brengen aan het front, waarop

in reliŽf codes werden aangebracht die in het donker voelbaar waren.

Zeer waarschijnlijk heeft dit Louis Braille op het idee gebracht iets

dergelijks voor blinden te ontwikkelen.

††† Blindenschool

Toen Louis 15 jaar oud was kwam hij al met zijn eerste opzet voor

een blindenschrift en in 1829, op zijn 19e, had hij het volledig ont-

wikkeld tot een zeer bruikbare methode.

Hij had het twaalf punten systeem vervangen door een minder in-

gewikkeld zes punten systeem en er een bepaalde logica in aan-

gebracht waardoor behalve letters en hoofdletters ook leestekens,

cijfers, tweeklanken en andere aanduidingen gebruikt konden

worden.

Zijn medeleerlingen begonnen het meteen

te gebruiken, maar pas in 1854, twee jaar

na zijn dood, werd het brailleschrift officieel

door het Instituut erkend als volwaardig

lees- en schrijftaal voor blinden. Nog altijd

wordt het wereldwijd door en voor blinden

toegepast.

Naderhand zijn ook een brailleschrift voor

muziek, wiskunde en tekstverwerking op

de computer ontwikkeld.

Ook bestaan er voor een geoefende braille-

lezer een soort stenografie in braille, het

zogenaamde "Kortschrift in graden".

†††††††† Louis Braille 1809-1852

Louis Braille in braille

Louis Braille overleed na een werkzaam leven van 43 jaar en 2 dagen,

op 6 januari 1852 in Parijs.

Met zijn baanbrekende uitvinding heeft hij blinden "weer leren zien".

W. Arentshorst.