De van Riebeeckportretten
Er bestond onduidelijkheid over het portret van Jan van Riebeeck. De Zuid-Afrikaanse
PTT wilde als uitgangspunt een schilderij van Dirck Cray gebruiken, maar vroeg zich
af of dat wel de goede keuze was. Men vroeg de mening van het Rijksmuseum te 
Amsterdam, waar het schilderij werd bewaard. Volgens het Nederlandse van Riebeeck
Comité was niet dit portret van Craey, maar dat van een ander schilderij in het Rijks-
museum, op dat moment toegeschreven aan Jacob Coeman, het juiste. 
Geschilderd portret door Jacob Jansz Coeman Geschilderd portret door Dirck Craey, voorstellende
voorstellende Jan van Riebeeck, Batavia 1663     Bartholomeus Vermuyden, Den Haag 1650
Dat portret zou daarom uitgangspunt voor de Nederlandse zegel moeten zijn. In verband 
met de geringe voorbereidingstijd werd door de Nederlandse PTT het antwoord welk
portret nu het meest authentieke was niet afgewacht en werd Rein Draijer gevraagd een
ontwerp te maken naar het Coeman portret. Deze beslissing werd ook aan de Zuid-
Afrikaanse PTT meegedeeld, maar die bleef bij haar keus voor het portret van Cray.