Jan van Riebeeck (2)
Bij het maken van het stuk over Jan van Riebeeck voor de PK van februari 2004
stuitte ik op een verhaal dat het portret op de Jan van Riebeeckzegels van 1952
niet van Jan van Riebeeck is maar dat van Bartholomeus Vermuyden.
Bron: Handboek Postwaarden Nederland.
In 1952 was het 300 jaar geleden dat Jan van Riebeeck landde op de Kaap
de Goede Hoop nabij de Tafelberg. Zowel de PTT in Nederland als die in
Zuid Afrika wilde deze gebeurtenis herdenken met postzegels.
Na goedkeuring voor de uitgifte had het Comit Van Riebeeck een sub-
commissie ingesteld, die de emissie zou begeleiden. De Zuidafrikaanse PTT
was inmiddels ook begonnen met de voorbereiding van een emissie. Om te
voorkomen dat er te veel op elkaar lijkende zegels zouden uitkomen lichtte
men de Nederlandse PTT in over de plannen. Zuid Afrika wilde niet alleen
Jan van Riebeeck afbeelden, maar ook zijn eerste vrouw Maria de la Quellerie.
Verder werd gedacht aan zegels met afbeeldingen van de Tafelberg, het VOC-
logo, het wapen van Jan van Riebeeck en een zegel met het eerste fort aan
de Kaap. Op 14 maart 1952 gaf Zuid Afrika vijf zegels uit waarvan er later nog
twee met een opdruk verschenen ter gelegenheid van een grote postzegel-
tentoonstelling in Kaapstad.
Van Riebeeck zegels Zuid Afrika Tentoonstellingszegels Kaapstad