Abraham Lincoln 1809-1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abe Lincoln werd op 12 februari 1809 in Hodgenville (Kentucky) 

 

 

geboren als de zoon van een timmerman en boer.

 

 

Op zijn zevende verhuisden zijn ouders naar Indiana. Hij ging naar

 

 

school maar bekwaamde zich als autodidact in lezen, schrijven en

spreken tot een niveau dat de school niet kon bieden.

In 1830 verhuisde Lincoln naar Illinois waar hij vanaf 1937 in New

Salem woonde. Hij had er verschillende banen, van postbode tot

winkeleigenaar en kreeg hier de bijnaam Honest Abe.

Abe Lincoln deed ook mee aan de verkiezingen in Illinois. Hij won

4x in 1834, 1836, 1838 en 1840 als lid van de United States Whig

Party, terwijl hij zich later aansloot bij de Republikeinen.

Hij studeerde rechten en werd in 1836 advocaat.

 

 

 

 

Lincoln als advocaat in 1839

                

In 1839 ontmoette Lincoln Mary Todd, in Springfield.

Na 3 jaar trouwden ze en kregen 4 kinderen. In deze periode was

Lincoln een zeer succesvol advocaat.

In 1846 werd Lincoln verkozen als volksvertegenwoordiger waarna

hij bekendheid verwierf om zijn visie op de Mexicaans-Amerikaanse

oorlog en de slavernij.

In 1860 werd Lincoln voor de Republikeinen kandidaat voor het

presidentschap en gekozen tot de 16e president van de Verenigde

Staten. Hij legde de eed af als president op 4 maart 1861.

De Zuidelijke Staten zagen in Lincoln, die uitbreiding van de slavernij

tegen wilde gaan, een bedreiging en scheidden zich af van de

Verenigde Staten. Lincoln maakte hierdoor in zijn eerste ambtstermijn

al onmiddellijk de grootste interne crisis mee die de Verenigde Staten

zouden kennen: de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij zond troepen naar

de opstandige gebieden, maar een oorlog kon hij niet voorkomen.

Ondanks het grote verlies aan mensenlevens bleef Lincoln vast-

houden aan zijn compromisloze houding tegen de voorstanders van

slavernij in het zuiden. Op 9 april 1865 tekende de opstandige

generaal Lee de overgave, waarmee het verzet van de afgescheiden

Zuidelijke Staten praktisch ten einde kwam.

Op 14 april 1865 (vijf dagen na de overgave) werd Abraham Lincoln

in Ford's Theatre (een schouwburg in Washington) neergeschoten

door John Wilkes Booth.

 

 

 

 

Moordaanslag op president Lincoln

Hij stierf de volgende dag in het Petersen House in Washington.

Op 4 mei 1865 werd Lincoln begraven in Springfield.

 

Willem Arentshorst