Postzegelvereniging "Onder de Loupe" Noordwijk

De PV "Onder de Loupe Noordwijk werd opgericht in 1951 als de 25e afdeling van I.V. Philatelica en is in 1995 een zelfstandige postzegelvereniging geworden.

Er werd maandelijks vergaderd van 1951 tot 1965 in Hotel de Zeeleeuw, daarna in de Rank van 1965 tot 1983 en vanaf dat moment tot 2009 in het Buurthuis.  Vanaf januari 2009 is onze lokatie in het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk aan Zee.

In 2016 vierden wij dan ook ons 65 jarig bestaan.

De leden komen altijd de tweede maandag van de maand bijeen en een "normale" agenda ziet er zo uit:

1.     Opening door de voorzitter

2.     Notulen en ingekomen stukken

3.     Rondvraag

4.     Filatelistische "Doe eens een gooi"puzzel

5.     Video presentatie ( periodiek )

6.     Pauze

7.     Uitslag van de puzzel

8.     Verloting

9.     Veiling van zo'n 200 kavels

10.  Sluiting

Tevens is er elke maand een  postzegel-expositie in drie tentoonstellingsramen.

Ook worden er regelmatig video presentaties gehouden.

Als u weet dat agendapunten 1 t/m 3 ongeveer 10 minuten duren dan begrijpt u dat we meer van aktie dan van vergaderen houden.

In het Trefpunt is er lekkere koffie en ook iets sterkers tegen redelijke prijzen dus dat zit wel goed.

Wilt u eens komen kijken dan bent u van harte welkom op de tweede maandag van de maand in het Trefpunt Schoolstraat 2 in Noordwijk aan Zee.

Om 19.45 uur gaat de zaal open en kunt u de aangeboden kavels van de veiling bekijken.

Het maandblad "de Postzegelkoerier" is gratis verkrijgbaar bij boekhandel van der Meer en de bibliotheek van Noordwijk. Ook zal deze elke maand op de web site staan.

Datum laatste wijziging: 8 december 2018